Privacybeleid

Last updated: 17/06/2024

Dit document beschrijft hoe we gebruikers’ gegevens verzamelen en verwerken via onetagger.com, app.onetagger.com, en help.onetagger.com webpagina's, hierna vermeld als de “Website”. De termen “wij”, “ons”, en “onze” verwijzen naar Connnexeon BV, een rechtspersoon geregistreerd onder de wetten van België. 

WIJ ZIJN VERBINDENDE TOT HET BEVEILIGEN VAN PRIVACY EN HET NIET MISBRUIKEN VAN ONZE GEBRUIKERSGEGEVENS.

De onderstaande informatie helpt u beter te begrijpen hoe er met uw gegevens wordt omgegaan en hoe u alle zaken met betrekking tot uw privacy kunt beheren.

Bestuursgegevens:
Connexeon BV
Registratienummer: 0867496536
Adres: Aalmoezenierstraat 20A, 2000 Antwerpen, België
Contact e-mailadres: privacy@onetagger.com

1. Informatie die wij verzamelen

Als u de functionaliteit van de website wilt gebruiken, moet u een account registreren op een bepaalde webpagina. Hiervoor vragen wij alleen uw naam en e-mailadres, aangezien dit voldoende is om een account aan te maken. Verdere informatie, zoals factuuradres, bedrijfsnaam en andere informatie, verstrekt u vrijwillig om te kunnen handelen als een volwaardige gebruiker van de Website. 

 Wij gebruiken uw accountgegevens om:

1.1 Account en profiel aanmaken

 • uw gebruikersaccount aan te maken en te onderhouden. De toegepaste wettelijke basis hiervoor is de uitvoering van het contract (Voorwaarden) tussen u en ons (GDPR Art. 6.1.b);
 • uw hosting, back-end infrastructuur en systemen voor het beheer van gegevensverzameling (hierna “Service”) aanbieden via de Website (GDPR Art. 6.1.b);
 • je toegang geven tot ons community-netwerk met de mogelijkheid om reacties achter te laten (GDPR Art. 6.1.b);
 • klantondersteuning bieden en alle precontractuele communicatie om de Service te leveren (GDPR Art. 6.1.b);
 • het informeren over nieuwe updates met betrekking tot geïmplementeerde software of algemene updates met betrekking tot de functionaliteit van de Website (GDPR Art. 6.1.b), en het analyseren van de efficiëntie van de Website in ons legitieme belang (GDPR Art. 6.1.f);
 • na ontvangst van uw toestemming, om u andere relevante aspecten van de Service en de Website te sturen, bijv. persoonlijk marketing- of promotiemateriaal zoals nieuwsbrieven, etc. (GDPR Art. 6.1.a).

Wij slaan uw accountgegevens op zolang u de account bij ons hebt. Als u inactief wordt, verwijderen of anonimiseren wij uw gegevens binnen 12 maanden na uw laatste gebruikerssessie. Met uitzondering van informatie die nodig is voor onze boekhouding en wettelijke vereisten.

1.2 Website functionaliteit

Via de Website kunt u verschillende acties uitvoeren om Server-side tagging te organiseren en te beheren in een speciale server-side omgeving of om te communiceren met andere gebruikers over onderwerpen met betrekking tot de Dienst. Wij zullen de volgende categorieën informatie opslaan en verwerken:

 • interne communicatie via de Website;
 • afgeleide informatie die is gecreëerd tijdens het gebruik van de Website (bijv. gebruikerslogboeken, ondersteuningsverzoeken, statistieken, opmerkingen, reacties op enquêtes, enz.

De toegepaste wettelijke basis hiervoor is de uitvoering van het contract (Voorwaarden) tussen u en ons (GDPR art. 6.1.b). We slaan deze gegevens op zolang u een account bij ons hebt. Als je inactief wordt, verwijderen of anonimiseren we je gegevens binnen 12 maanden na je laatste gebruikerssessie. Met uitzondering van informatie die nodig is voor onze boekhouding en wettelijke vereisten.

1.3 Betalingen

Wij verzamelen uw financiële gegevens niet. We bewaren alleen betalingsbevestigingen en informatie over mandaten die door de relevante betalingsdienstaanbieder zijn verstrekt om te voldoen aan de toepasselijke boekhoudkundige en financiële wetgeving (GDPR Art. 6.1.c en in onze legitieme belangen om te voldoen aan buitenlandse wetten volgens Art. 6.1.f). We slaan deze gegevens op zolang je een account bij ons hebt. Als u inactief wordt, verwijderen of anonimiseren we uw gegevens binnen 12 maanden na uw laatste gebruikerssessie. Met uitzondering van informatie die nodig is voor onze boekhouding en wettelijke vereisten.

1.4 Communicatie

U kunt een verzoek achterlaten met uw vragen, inclusief ondersteuningsverzoeken: (1) via help.onetagger.com; (2) in onze live chat; (3) of per e-mail. De verstrekte informatie wordt gebruikt om u te helpen met uw verzoek, de Website te repareren en te verbeteren, en onze efficiëntie te analyseren, onder meer door statistieken te maken van vragen over ondersteuningskwesties. 

De toegepaste wettelijke basis hiervoor is de uitvoering van het contract (Voorwaarden) tussen u en ons (GDPR art. 6.1.b) en ons legitieme belang bij het verbeteren van de Website (GDPR art. 6.1.f). We bewaren deze gegevens zolang u een account bij ons hebt. Als u inactief wordt, verwijderen of anonimiseren we uw gegevens binnen 12 maanden na uw laatste gebruikerssessie. Met uitzondering van informatie die nodig is voor onze boekhouding en wettelijke vereisten.

1.5 Demo toegang

U kunt gratis toegang krijgen tot onze Dienst om te weten hoe de Website werkt. Om dit uit te voeren, moet u uw naam, e-mail en een wachtwoord instellen bij uw eerste bezoek.

1.6 Website, verkoop, en marketing activiteiten

De volgende gegevensverzamelingsactiviteiten zijn aanwezig op de Website:

 • verzameling van logbestanden (IP-adres, apparaat-ID, enz.) om de juiste functionaliteit van de Website te garanderen en gebruikerssessies te beheren – maximaal 12 maanden opgeslagen vanaf uw laatste bezoek. De toegepaste wettelijke basis is onze legitieme belangen (GDPR Art. 6.1.f);
 • cookies – bezoek voor meer informatie ons Cookiebeleid;
 • webanalyse (interacties op webpagina's, bron via welke u toegang hebt gekregen tot de Website, andere gebruikersacties). Deze activiteit wordt, afhankelijk van de gebruikte methode, uitgevoerd op basis van uw toestemming (cookie tracking) of onze legitieme belangen (GDPR Art. 6.1.f).

Deze activiteit wordt, afhankelijk van de gebruikte methode, uitgevoerd op basis van uw toestemming (cookie tracking) of onze legitieme belangen (GDPR Art. 6.1.f).

Wij bewaren marketinggegevens gedurende 12 maanden na de laatste communicatie met u. Voor de activiteiten die zijn gebaseerd op toestemming, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken door rechtstreeks contact met ons op te nemen. De intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de eerder gegeven toestemming. U kunt zich ook afmelden voor het e-mailabonnement door op de betreffende knop in onze e-mails aan u te klikken.

1.7 Sociale media

Op onze Website kunnen knoppen voor sociale media worden gebruikt, zoals de knop “Tweet”, de knop “Delen op Facebook” of andere deelinstrumenten (de “SMB”). Met de SMB kunt u informatie over uw activiteiten op de Website op platforms en sociale netwerken van derden plaatsen. De SMB kunnen u ook in staat stellen om informatie die we op onze Website hebben geplaatst leuk te vinden of te markeren. De SMB worden gehost door de respectieve platforms of rechtstreeks op onze Website. Voor zover de SMB worden gehost door de platforms zelf en u er vanaf onze Website naar doorklikt, kan het platform informatie ontvangen waaruit blijkt dat u onze Website hebt bezocht. Als u bent ingelogd op uw social media account, is het mogelijk dat het betreffende social media netwerk uw bezoek aan onze Website koppelt aan uw social media profiel.

2. Toegang van derden tot informatie

Wij gebruiken de volgende softwareproviders van derden:

 • bedrijven die cloud server computing-diensten leveren;
 • bedrijven die diensten verlenen op het gebied van communicatie, e-mailservers en relatiebeheer, waarbij de uitwisseling van berichten en e-mails persoonsgegevens kan bevatten;
 • bedrijven die helpen bij het monitoren van het gedrag van de bezoekers van de Website’s of reclame- of marketingdiensten leveren;
 • bedrijven die financiële diensten verlenen, boekhoudkundige documenten verwerken en de persoonsgegevens die daarin zijn opgenomen;
 • bedrijven die enquêtediensten verlenen;
 • bedrijven die helpen bij werkbeheer met verdere verwerking van persoonsgegevens;
 • bedrijven die helpen met uw accountregistratie of autorisatie met verdere verwerking van uw persoonlijke gegevens;

De hierboven genoemde aanbieders verwerken persoonsgegevens uitsluitend op basis van onze instructies.

Wij passen passende waarborgen toe die worden vereist door de GDPR, zoals het ondertekenen van een gegevensverwerkingsovereenkomst voor de bescherming van persoonsgegevens met contractanten en partners, inclusief de Standard Contractual Clauses (SCC's) die zijn vastgesteld door de Europese Commissie en die in overeenstemming zijn met de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming bij het overdragen van uw persoonsgegevens buiten de EER. Neem contact met ons op als u een exemplaar van de SCC's wilt ontvangen.

2.1 Analytics

Bij gebruik van de analyticsdiensten verzamelen wij gegevens over het gebruik van de Website, met inbegrip van maar niet beperkt tot verkeersgegevens en locatiegegevens. 

Niet-persoonlijk identificeerbare informatie wordt verzameld en verwerkt door Google Analytics op een geanonimiseerde en geaggregeerde manier om de bruikbaarheid van onze Website te verbeteren en voor marketingdoeleinden. Google Analytics is een webanalysedienst die gebruikersverkeer op apps en websites bijhoudt en rapporteert. Google Analytics gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van de Website te volgen en te controleren. Deze gegevens kunnen ook worden gedeeld met andere Google-services.  Voor meer informatie over het privacybeleid van Google, kunt u het beleid raadplegen op www.google.com/analytics/policies/.

Wij bewaren dit soort informatie zolang het relevant is voor onze analyses en onderzoeken of zolang uw account actief is, wat het snelst is. Wij verwijderen analytische gegevens binnen 24 maanden na uw laatste websitebezoek.

2.2 Andere openbaarmakingen

Naast de openbaarmakingen voor de eerder genoemde doeleinden, kunnen wij informatie over u openbaar maken:

 • als wij daartoe wettelijk verplicht zijn, in verband met een gerechtelijke procedure of om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; en
 • indien wij ons bedrijf, onze bedrijfsrechten, de Website of de afzonderlijke onderdelen of functies daarvan verkopen, in licentie geven of anderszins overdragen aan derden;  

Behoudens zoals bepaald in dit Privacybeleid, zullen wij uw gegevens niet verkopen, delen of verhuren aan derden.

3. Uw rechten

U kunt de GDPR-rechten uitoefenen met betrekking tot uw persoonsgegevens. U hebt met name het recht om:

bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens.
Als wij uw gegevens verwerken voor onze legitieme belangen (bijvoorbeeld voor direct-marketinge-mails of ons marketingonderzoek), kunt u hiertegen bezwaar maken. Laat ons weten waartegen u bezwaar maakt en wij zullen uw verzoek in overweging nemen. Als er geen dwingende belangen voor ons zijn om te weigeren uw verzoek uit te voeren, zullen we de verwerking voor dergelijke doeleinden stoppen. Als we van mening zijn dat onze dwingende belangen zwaarder wegen dan uw recht op privacy, dan zullen we u dit uitleggen. U kunt zich ook afmelden voor al onze e-mails in de body ervan.

Inzage in uw gegevens. 
U hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens wij verwerken. U kunt als zodanig inzage krijgen in de gegevens die bij de verwerking zijn betrokken en u kunt een kopie krijgen van de gegevens die worden verwerkt. 

Verifieer uw gegevens en laat deze corrigeren. 
Als u vindt dat wij onjuiste of verouderde gegevens verwerken, kunt u de juistheid van uw gegevens verifiëren en/of vragen om bijwerking of correctie van uw gegevens.

De verwerking van uw gegevens beperken. 
Wanneer u de juistheid van uw gegevens betwist, van mening bent dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken of bezwaar wilt maken tegen de verwerking, hebt u het recht de verwerking van uw gegevens tijdelijk stop te zetten om te controleren of de verwerking consistent was. In dat geval stoppen wij met de verwerking van uw gegevens (met uitzondering van de opslag ervan) totdat wij u het bewijs kunnen leveren van de rechtmatige verwerking ervan. 

Wis uw persoonlijke gegevens.
Als wij niet verplicht zijn de gegevens te bewaren voor naleving van de wet en uw gegevens niet nodig zijn in het kader van een actieve overeenkomst of vordering, verwijderen wij uw gegevens op uw verzoek. 

Uw persoonsgegevens overdragen aan een andere organisatie.
Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken op de wettelijke basis van de toestemming die u ons hebt gegeven of op basis van de noodzaak om een contract uit te voeren, kunnen wij uw gegevens op uw verzoek beschikbaar stellen aan u of aan een organisatie van uw keuze.

U kunt dergelijke verzoeken formuleren of verdere vragen over gegevensbescherming kanaliseren door contact met ons op te nemen op privacy@onetagger.com.

Als u van mening bent dat ons gebruik van persoonsgegevens uw rechten schendt, of als u ontevreden bent over een antwoord dat u hebt ontvangen op een verzoek dat u bij ons hebt ingediend, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit van uw keuze.

4. Beveiliging van informatie

Wij nemen alle nodige maatregelen om uw informatie te beschermen tegen ongeoorloofde of toevallige toegang, vernietiging, wijziging, blokkering, kopiëren, verspreiding, evenals tegen andere illegale handelingen van derden. Aangezien we gebruik maken van de diensten van externe softwareleveranciers in verschillende landen buiten de Europese Unie, is het mogelijk dat we de verzamelde gegevens voor verdere verwerking naar die landen overdragen. In dergelijke gevallen zorgen we ervoor dat de relevante beveiligingsmaatregelen zijn genomen. Meer informatie over internationale waarborgen kan op verzoek worden verstrekt.

Directe toegang tot de gegevens is alleen toegestaan aan onze geautoriseerde medewerkers die betrokken zijn bij het onderhouden van de applicatie. Deze medewerkers nemen strikte vertrouwelijkheid in acht en voorkomen dat onbevoegde derden toegang krijgen tot persoonlijke informatie.

5. Wijzigingen in het privacybeleid

Wij kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken door een nieuwe versie op onze Website te plaatsen. Wij raden u aan deze pagina af en toe te controleren om er zeker van te zijn dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen. We zullen echter proberen u op de hoogte te stellen van belangrijke wijzigingen.