Polityka prywatności

Last updated: 17/06/2024

Niniejszy dokument opisuje, w jaki sposób zbieramy i przetwarzamy dane użytkowników za pośrednictwem stron internetowych onetagger.com, app.onetagger.com i help.onetagger.com, zwanych dalej po prostu “Stroną”. Terminy “my”, “nas” i “nasz” odnoszą się do Connnexeon BV, osoby prawnej zarejestrowanej zgodnie z prawem belgijskim. 

.

ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ DO ZABEZPIECZANIA PRYWATNOŚCI I NIEUŻYWANIA DANYCH NASZYCH UŻYTKOWNIKÓW.

>

Poniższe informacje pomogą Ci lepiej zrozumieć, w jaki sposób przetwarzane są Twoje dane i jak możesz zarządzać wszystkimi sprawami związanymi z Twoją prywatnością.

Dane administratora:
Connexeon BV
Numer rejestracyjny: 0867496536
Adres: Aalmoezenierstraat 20A, 2000 Antwerpen, Belgia
Kontaktowy adres e-mail: privacy@onetagger.com

1. Informacje, które zbieramy

Jeśli chcesz korzystać z funkcji Witryny, będziesz musiał zarejestrować konto na określonej stronie internetowej. W tym celu poprosimy jedynie o podanie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail, ponieważ jest to wystarczające do założenia konta. Dalsze informacje, takie jak adres rozliczeniowy, nazwa firmy i inne informacje, podajesz dobrowolnie, aby móc działać jako pełnoprawny użytkownik Witryny. 

.

 Używamy informacji o koncie do:

1.1 Konfiguracja konta i profilu

 • tworzenia i utrzymywania konta użytkownika. Stosowaną podstawą prawną jest wykonanie umowy (Terms and Conditions) między użytkownikiem a nami (RODO art. 6.1.b);
 • .
 • zapewnienia użytkownikowi hostingu, infrastruktury zaplecza i systemów zarządzania gromadzeniem danych (zwanych dalej "Usługą") za pośrednictwem Witryny (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • zapewnienie dostępu do naszej sieci społecznościowej wraz z możliwością pozostawiania komentarzy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • zapewnienie obsługi klienta i wszelkiej komunikacji przed zawarciem umowy w celu świadczenia Usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • informowanie o nowych aktualizacjach dotyczących wdrożonego oprogramowania lub ogólnych aktualizacjach dotyczących funkcjonalności Witryny (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz analizowanie wydajności Witryny w naszym prawnie uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • po otrzymaniu zgody użytkownika, w celu wysyłania mu innych istotnych aspektów Usługi i Witryny, np. osobistych materiałów marketingowych lub promocyjnych, takich jak biuletyny itp.

Przechowujemy dane Twojego konta tak długo, jak długo posiadasz u nas konto. Jeśli użytkownik stanie się nieaktywny, usuniemy lub zanonimizujemy jego dane w ciągu 12 miesięcy od ostatniej sesji użytkownika. Z wyłączeniem informacji wymaganych dla naszej księgowości lub wymogów prawnych.

1. 2 Funkcjonalność Witryny

Za pośrednictwem Witryny użytkownik będzie mógł wykonywać różne czynności w celu organizowania i zarządzania tagowaniem po stronie serwera w dedykowanym środowisku po stronie serwera lub komunikowania się z innymi użytkownikami na tematy związane z Usługą. Będziemy przechowywać i przetwarzać następujące kategorie informacji:

 • komunikacja wewnętrzna prowadzona za pośrednictwem Witryny;
 • informacje pochodne utworzone podczas korzystania z Witryny (np. dzienniki użytkowników, zgłoszenia do pomocy technicznej, korzystanie ze statystyk, komentarze, odpowiedzi na ankiety itp.
.

Zastosowaną podstawą prawną jest wykonanie umowy (Terms and Conditions) między Tobą a nami (RODO art. 6.1.b). Będziemy przechowywać te dane tak długo, jak długo użytkownik będzie posiadał u nas konto. Jeśli użytkownik stanie się nieaktywny, usuniemy lub zanonimizujemy jego dane w ciągu 12 miesięcy od ostatniej sesji użytkownika. Z wyłączeniem informacji wymaganych do celów księgowych lub wymogów prawnych.

1.3 Płatności

Nie gromadzimy informacji finansowych użytkownika. Będziemy przechowywać jedynie potwierdzenia płatności i informacje dotyczące upoważnień dostarczonych przez odpowiedniego dostawcę usług płatniczych w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami księgowymi i finansowymi (RODO Art. 6 ust. 1 lit. c) oraz w naszym uzasadnionym interesie, aby zachować zgodność z zagranicznymi przepisami prawa zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f). 6.1.f). Będziemy przechowywać te dane tak długo, jak długo użytkownik będzie posiadał u nas konto. Jeśli użytkownik stanie się nieaktywny, usuniemy lub zanonimizujemy jego dane w ciągu 12 miesięcy od ostatniej sesji użytkownika. Z wyłączeniem informacji wymaganych do celów księgowych lub wymogów prawnych.

1.4 Komunikacja

Użytkownik może zostawić prośbę z zapytaniem, w tym prośbę o wsparcie: (1) za pośrednictwem help.onetagger.com; (2) na naszym czacie na żywo; (3) lub pocztą elektroniczną. Przekazane informacje są wykorzystywane w celu udzielenia pomocy w związku z żądaniem, naprawy i ulepszenia Witryny oraz analizy naszej wydajności, w tym poprzez tworzenie statystyk zapytań związanych z kwestiami wsparcia. 

.

Zastosowaną podstawą prawną jest wykonanie umowy (Terms and Conditions) między Tobą a nami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz nasz uzasadniony interes w ulepszaniu Witryny (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Będziemy przechowywać te dane tak długo, jak długo użytkownik będzie posiadał u nas konto. Jeśli użytkownik stanie się nieaktywny, usuniemy lub zanonimizujemy jego dane w ciągu 12 miesięcy od ostatniej sesji użytkownika. Z wyłączeniem informacji wymaganych dla naszej księgowości lub wymogów prawnych.

1.5 Dostęp demonstracyjny

Użytkownik może otrzymać bezpłatny dostęp do naszej Usługi, aby dowiedzieć się, jak działa Witryna. Aby to zrobić, musisz podać swoje imię i nazwisko, adres e-mail i ustawić hasło podczas pierwszej wizyty.

1.6 Strona internetowa, sprzedaż i działania marketingowe

Na Stronie internetowej prowadzone są następujące działania związane z gromadzeniem danych:

 • gromadzenie plików dziennika (adres IP, identyfikator urządzenia itp.) w celu zapewnienia prawidłowej funkcjonalności Witryny i zarządzania sesjami użytkowników; przechowywane maksymalnie przez 12 miesięcy od ostatniej wizyty. Zastosowaną podstawą prawną są nasze uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • pliki cookie – więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce plików cookie;
 • analityka internetowa (interakcje na stronach internetowych, źródło, z którego uzyskano dostęp do Witryny, inne działania użytkownika). Działania te, w zależności od zastosowanej metody, są wykonywane na podstawie zgody użytkownika (śledzenie plików cookie) lub naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Działanie to, w zależności od zastosowanej metody, jest wykonywane na podstawie zgody użytkownika (śledzenie plików cookie) lub naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Przechowujemy dane marketingowe przez 12 miesięcy od ostatniej komunikacji z użytkownikiem. W przypadku działań opartych na zgodzie użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się z nami bezpośrednio. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie udzielonej wcześniej. Użytkownik może również zrezygnować z subskrypcji wiadomości e-mail, klikając odpowiedni przycisk w naszych wiadomościach e-mail.

1.7 Media społecznościowe

Nasza Witryna może wykorzystywać przyciski mediów społecznościowych, takie jak przycisk “Tweet”, przycisk “Udostępnij na Facebooku” lub inne instrumenty udostępniania ("SMB”). SMB może umożliwiać użytkownikowi publikowanie informacji o jego działaniach w Witrynie na platformach stron trzecich i w sieciach społecznościowych. SMB może również umożliwiać polubienie lub wyróżnienie informacji opublikowanych przez nas na naszej stronie internetowej. SMB są hostowane przez każdą odpowiednią platformę lub bezpośrednio na naszej stronie internetowej. W zakresie, w jakim SMB są hostowane przez same platformy, a użytkownik przechodzi do nich z naszej Witryny, platforma może otrzymywać informacje wskazujące, że użytkownik odwiedził naszą Witrynę. Jeśli użytkownik jest zalogowany na swoim koncie w mediach społecznościowych, możliwe jest, że odpowiednia sieć mediów społecznościowych może powiązać wizytę użytkownika na naszej Witrynie z jego profilem w mediach społecznościowych.

2. Dostęp stron trzecich do informacji

Korzystamy z usług następujących zewnętrznych dostawców oprogramowania:

 • firmy świadczące usługi przetwarzania serwerów w chmurze;
 •  
firmy świadczące usługi w zakresie komunikacji, serwerów poczty elektronicznej i zarządzania relacjami z klientami, w ramach których wymiana wiadomości i e-maili może obejmować dane osobowe;

 

 

 • firmy, które pomagają monitorować zachowanie odwiedzających Witrynę lub świadczą usługi reklamowe lub marketingowe;
 • firmom świadczącym usługi finansowe, przetwarzającym dokumenty księgowe i zawarte w nich dane osobowe;
 • firmy świadczące usługi ankietowe;
 • firmy, które pomagają w zarządzaniu pracą z dalszym przetwarzaniem danych osobowych;
 • firmy, które pomagają w rejestracji konta lub autoryzacji z dalszym przetwarzaniem danych osobowych.

Powyżej wymienieni dostawcy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie.

Stosujemy odpowiednie zabezpieczenia wymagane przez RODO, takie jak podpisanie umowy o przetwarzaniu danych w celu ochrony danych osobowych z kontrahentami i partnerami, w tym standardowe klauzule umowne (SCC) przyjęte przez Komisję Europejską i zgodne z unijnymi przepisami o ochronie danych podczas przesyłania danych osobowych poza EOG. Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz otrzymać kopię SCC.

2.1 Analityka

.

Korzystając z usług analitycznych, gromadzimy szczegółowe informacje na temat korzystania z Witryny, w tym między innymi dane o ruchu i lokalizacji.

Informacje niepozwalające na identyfikację osoby są gromadzone i przetwarzane przez Google Analytics w sposób zanonimizowany i zagregowany w celu poprawy użyteczności naszej Witryny oraz w celach marketingowych. Google Analytics to usługa analityki internetowej, która śledzi i raportuje ruch użytkowników w aplikacjach i witrynach internetowych. Google Analytics wykorzystuje zebrane dane do śledzenia i monitorowania korzystania z Witryny. Dane te mogą być również udostępniane innym usługom Google.  Aby uzyskać więcej informacji na temat praktyk Google w zakresie prywatności, można zapoznać się z jej polityką na stronie www.google.com/analytics/policies/.

.

Przechowujemy tego typu informacje, dopóki są one istotne dla naszych analiz i badań lub dopóki Twoje konto jest aktywne, w zależności od tego, co nastąpi szybciej. Dane analityczne zostaną usunięte w ciągu 24 miesięcy od ostatniej wizyty w witrynie.

2.2 Inne informacje

.

Oprócz ujawniania informacji w celach wskazanych powyżej, możemy ujawniać informacje o użytkowniku:

 • jeśli jest to wymagane przez prawo, w związku z jakimkolwiek postępowaniem prawnym lub w celu ustanowienia, wykonania lub obrony naszych praw; oraz
 • w przypadku, gdy sprzedajemy, licencjonujemy lub w inny sposób cedujemy naszą firmę, prawa korporacyjne, Stronę Internetową lub jej oddzielne części lub funkcje na rzecz osób trzecich. 
 • .

Z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszej Polityce prywatności, nie będziemy sprzedawać, udostępniać ani wynajmować informacji o użytkowniku stronom trzecim.

3.

3. Twoje prawa

Użytkownik może korzystać z praw wynikających z RODO w odniesieniu do jego danych osobowych. W szczególności użytkownik ma prawo do:

Wniesienia sprzeciwu.

Zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych.
Jeśli przetwarzamy Twoje dane w naszym uzasadnionym interesie (np. do celów marketingu bezpośredniego lub badań marketingowych), możesz zgłosić sprzeciw. Poinformuj nas, czemu się sprzeciwiasz, a my rozważymy Twoją prośbę. Jeśli nie istnieją żadne istotne interesy, które uzasadniałyby odmowę realizacji żądania użytkownika, zaprzestaniemy przetwarzania danych do takich celów. Jeśli uznamy, że nasze ważne interesy przeważają nad prawem użytkownika do prywatności, wyjaśnimy to użytkownikowi. Możesz również zrezygnować z subskrypcji wszystkich naszych wiadomości e-mail w ich treści.

Dostęp do informacji. 
Użytkownik ma prawo wiedzieć, jakie dane osobowe przetwarzamy. W związku z tym możesz uzyskać ujawnienie danych zaangażowanych w przetwarzanie i możesz uzyskać kopię informacji w trakcie przetwarzania. 

Dostęp do informacji.

Weryfikacji swoich informacji i żądania ich sprostowania. 
Jeśli stwierdzisz, że przetwarzamy niedokładne lub nieaktualne informacje, możesz zweryfikować dokładność swoich informacji i/lub zażądać ich aktualizacji lub poprawienia.

Ograniczenie przetwarzania informacji. 
Jeśli użytkownik kwestionuje dokładność swoich informacji, uważa, że przetwarzamy je niezgodnie z prawem lub chce wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania, ma prawo do tymczasowego wstrzymania przetwarzania swoich informacji w celu sprawdzenia, czy przetwarzanie było spójne. W takim przypadku zaprzestaniemy przetwarzania danych użytkownika (poza ich przechowywaniem) do czasu przedstawienia dowodu ich zgodnego z prawem przetwarzania.

Usuń swoje dane osobowe.
Jeśli nie jesteśmy zobowiązani do przechowywania danych w celu zapewnienia zgodności z prawem, a Twoje dane nie są potrzebne w ramach aktywnej umowy lub roszczenia, usuniemy Twoje informacje na Twoją prośbę. 

Przekazania danych osobowych innej organizacji.
W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie udzielonej nam przez Ciebie zgody lub w związku z koniecznością wykonania umowy, możemy na Twoje żądanie udostępnić Twoje dane Tobie lub wybranej przez Ciebie organizacji.

Użytkownik może formułować takie żądania lub kierować dalsze pytania dotyczące ochrony danych, kontaktując się z nami pod adresem privacy@onetagger.com.

.

Jeśli użytkownik uważa, że wykorzystywanie przez nas jego danych osobowych narusza jego prawa lub jeśli jest niezadowolony z odpowiedzi otrzymanej na wniosek, który do nas skierował, ma prawo złożyć skargę do wybranego przez siebie właściwego organu ochrony danych.

4.

4. bezpieczeństwo informacji

Podejmiemy wszelkie niezbędne środki w celu ochrony informacji użytkownika przed nieuprawnionym lub przypadkowym dostępem, zniszczeniem, modyfikacją, zablokowaniem, kopiowaniem, rozpowszechnianiem, a także przed innymi nielegalnymi działaniami osób trzecich. Ponieważ korzystamy z usług zewnętrznych dostawców oprogramowania w kilku krajach poza Unią Europejską, możemy przekazywać zebrane dane do tych krajów w celu dalszego przetwarzania. W takich przypadkach upewnimy się, że stosowane są odpowiednie zabezpieczenia. Więcej informacji na temat międzynarodowych zabezpieczeń można uzyskać na żądanie.

Bezpośredni dostęp do danych jest dozwolony tylko dla naszych upoważnionych pracowników zaangażowanych w utrzymanie aplikacji. Tacy pracownicy zachowują ścisłą poufność i zapobiegają nieautoryzowanemu dostępowi osób trzecich do danych osobowych.

5. Zmiany w Polityce prywatności

Możemy od czasu do czasu aktualizować niniejszą Politykę Prywatności, publikując jej nową wersję na naszej Stronie Internetowej. Zalecamy sprawdzanie tej strony od czasu do czasu, aby upewnić się, że jesteś zadowolony z wszelkich zmian. Dołożymy jednak wszelkich starań, aby informować użytkowników o wszelkich istotnych zmianach.